Banner, 220×350px

» Nesten                                 

 

T nest:

 

29/30-04-2017

  

Abbaio Jill X Abbaio O'Neal

2 mantel reuen, 1 mantel grijstijger reu, 2 harlekijn reuen, 1 harlekijn teef,

1 zwarte teef, 1 mantel teef, 2 mantel grijstijger teven

 
alle pups hebben een nieuw baasje gevonden

pups 16 dagen
harlekijn teef gereserveerd mantel grijstijger teef gereserveerd zwarte teef gereserveerd
     
 
mantel teef gereserveerd   mantel grijstijger teef gereserveerd
harlekijn reu gereserveerd mantel reu gereserveerd 

mantel grijstijger reu gereserveerd

     
 
mantel reu gereserveerd   harlekijn reu gereserveerd
     
 

pups3 dagen
harlekijn teef gereserveerd mantel grijstijger teef gereserveerd zwarte teef beschikbaar
 
mantel teef gereserveerd   mantel grijstijger teef beschikbaar
harlekijn reu gereserveerd mantel reu gereserveerd 

mantel grijstijger reu gereserveerd

 
mantel reu gereserveerd   harlekijn reu gereserveerd
     
     
     
     
     

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Copyright    |    N.Haafs     |    All rights reserved on this website
Home   |   About   |   Contact